عاشقانه لینک کانال عاشقانه ها telegram.me/pardislove http://pardislove.mihanblog.com 2017-09-24T09:10:02+01:00 text/html 2017-02-16T06:31:59+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس تا نود روز دیگه خدافظ http://pardislove.mihanblog.com/post/384 <div align="left"><img src="http://photos03.wisgoon.com/media/pin/photos03/images/o/2017/2/16/1/1487194734925530.jpeg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"></div> text/html 2017-02-12T13:38:38+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس هیچگاه فصل اول زندگیتان را با فصل بیستم زندگی کسی مقایسه نکنید...! http://pardislove.mihanblog.com/post/382 <img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/78764587.jpg" alt="" vspace="0" align="bottom" hspace="0" border="0"><br><div align="center"><font size="3" face="Mihan-Yekan">سبقت از سایه ها به بیشتر دویدن نیست !<br>به سوی نور که باشی سایه ها در پس تواند حتی آنگاه که ایستاده ایی …</font></div> text/html 2017-01-31T10:04:04+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس تمامِ تو مالِ من است ... http://pardislove.mihanblog.com/post/377 <img src="http://jootix.ir/wp-content/uploads/2016/12/jootix.ir--3862625498.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="center"><h1 class="post-text"><font face="Mihan-Yekan" size="2">تمامِ تو مالِ من است ...<br>و من خودخواهم در مالکیتِ تو....<br>من لجبازم در دوست داشتنت....<br>من مغرورم به احساست...<br>چون ... تو ...<br>تنها تعلقِِ مطلق در خاطرِ منی ...<br>و این تمامِ داشتنِ من است ...!!!</font></h1></div> text/html 2017-01-29T15:35:45+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس برای تعبیر رویاهام همین که باشی کافیه http://pardislove.mihanblog.com/post/374 <img src="http://jootix.ir/wp-content/uploads/2016/11/jootix.ir--132056988.jpg" alt="" align="bottom" border="0" hspace="0" vspace="0"><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="3">آره من اونم که گفتم واسه چشم تو دیوونم، آره من قولی بهت دادم که تا تهش بمونم،<br>تو ولی این روزا سرد شده نگاهت، راهزنا زدن به راهت. اما من چی؟<br>من فقط یه کم شکستم، خوب نگام بکن، می بینی؟<br>من هنوز همون دیوونم.</font></div><br> text/html 2016-10-17T20:18:37+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس دیگر خودت هم برگردی نمیپذیرم ! من فقط با خاطراتت زنده ام ! http://pardislove.mihanblog.com/post/372 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/23423423.jpg" alt="عاشقانه"><div style="text-align: center;"><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>تقصیر از من است آن زمان که گفتی قول بده همیشه کنارم بمانی</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>&nbsp;یادم رفت بپرسم کنار خودت یا خاطره هایت !!!</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>آقـــای شــهــردار!</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>خواهش میکنم &nbsp;انقـدرعوض نکـنید رنـــگــــ و روی ایـــن شـهر لعنتی را …</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><b>این پیاده روها ، میــدان ها ، رنگ و روی دیوارها</b></font></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="2"><b>خــــاطـــراتــم دارنـــد از بین &nbsp;مــی رونــــد . . .</b></font></span></p><p style="text-align: center; outline: 0px; box-sizing: border-box; margin: 5px 0px; padding: 0px; border: 0px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; min-height: 20px;"><span style="font-family: Mihan-Yekan;"><font size="2"><b><br></b></font></span></p></div> text/html 2016-10-14T11:11:15+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس دخیل می‌بندم نه اینک گره بگشایی میبندم که رهایم نکنی! یاحسین(ع) http://pardislove.mihanblog.com/post/368 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://jootix.ir/wp-content/uploads/2016/09/jootix.ir--1412669065.jpg" alt="عاشقانه"></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Yekan" size="2"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">یا اباعبدالله...</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">هـــر زمانی که دلـــم یاد شمــــا مــی افـــتد ...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">گــــذر زندگـــی ام ســمت خــــدا مــی افــتد ...&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">این چـه سـِری ســت که هـر گاه مسـافر داری&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;"><span style="color: rgb(34, 34, 34); text-align: start;">بـاز هــم اسـم مــنِ گمشــده جــا می افــتد...؟!</span></font></div> text/html 2016-10-14T11:01:29+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس اگر قرار باشد بین لغت های جهان فقط یک لغت سهم من باشد، “تو” را انتخاب می کنم! http://pardislove.mihanblog.com/post/367 <img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/7871.jpg" alt=""><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻢ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮﺳﺖ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﯾﺎ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﻮ، ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ<br style="margin: 0px; padding: 0px;">ﺗﻨﻬﺎ ﻣﯿﺪﺍﻧﻢ&nbsp; ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻨﺖ&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Nassim" size="3">ﻟﺤﻈﻪ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺯﻧﺪﮔﯿﻢ ﺭﺍ میسازد.</font></div> text/html 2016-10-14T10:22:04+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس به شقایق سوگند که تو بر خواهی گشت من به این معجزه ایمان دارم منتظر باید بود تا زمستان برود غنچه ها گل بکنند http://pardislove.mihanblog.com/post/366 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/21.jpg" alt="عاشقانه"></div><div style="text-align: center;"><font size="2" face="Mihan-Yekan"><span style="text-align: start;">من ماندم و 16 جلد</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">لغت نامه که هیچ کدام از واژهایش</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">مترادف “دلتنگی” نمیشود…</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!</span><br style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(204, 204, 204); text-align: start;"><span style="text-align: start;">درد دارد…</span></font></div> text/html 2016-10-12T14:48:11+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس کاش نامت باران بود...آن وقت تمام مردم شهر برای آمدنت دعا می کردند... http://pardislove.mihanblog.com/post/365 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/556.jpg" alt="عاشقانه" hspace="0" border="0" align="bottom" vspace="0"><br><font face="Mihan-Yekan" size="2">برگرد ،<br>چمدان هایمان اشتباه شده است ،<br>دلم را به جای خاطراتت بردی<br>برگرد.!<br>من براى برگشتن تو با خداهم شرط بسته ام</font><br></div> text/html 2016-10-10T06:54:12+01:00 pardislove.mihanblog.com پردیس بی شک در تو هزاران فرشته مأوا دارند ؛ وگرنه آدمی و اینهمه مهربانی ...؟! http://pardislove.mihanblog.com/post/363 <div align="center"><img src="http://file.mihanblog.com//public/user_data/user_files/579/1735389/4545.jpg" alt="عاشقانه" hspace="0" vspace="0" border="0" align="bottom"><br><div align="center"><font face="Mihan-Yekan" size="2">خاک هر شب دعا کرد<br>ازته دل خدا را صداکرد<br>یک شب آخردعایش اثر کرد<br>یک فرشته تمام زمین راخبرکرد<br>وخدا تکه ای خاک برداشت<br>آسمان را در آن کاشت<br>خاک را توی دستان خود ورز داد<br>روح خود را به او قرض داد<br>خاک در دست خدا نور شد<br>برگرفت و از زمین دور شد<br>راستی تو همان خاک خوشبختی<br>تو همان نور هستی</font></div><br></div>